Wydarzenia 1945 roku

 

Powrót do strony głównej ( Return )

Powrót wstecz do poprzedniej strony historycznej

Data

Pomocniczy kod

Aktualne wydarzenie

   

Znalazłeś/aś bląd ? Chcesz coś dodać do tekstu?  Podziel się Swymi wiadomościami !

>1944   W głąb ZSRR deportowano 50 tysięcy żołnierzy AK oraz 150 tysięcy Polaków niewygodnych dla reżimu radzieckiego
>1944

Przybudówki młodzieżowe zydowskich partii dzialajacych w Polsce :

  1. Przy Bundzie funkcjonował Cukunft, organizacja o starych i bogatych korzeniach, aktywna zwłaszcza w czasie okupacji w żydowskim ruchu oporu
  2. Przy Poalej Syjon Prawicy istniała silna młodzieżowa przybudówka – Dror ( do roku 1947 )
Po zjednoczeniu lewicowego skrzydła z Poalej Syjon Lewicą, większość członków Droru połączyła się z organizacją młodzieżową tej ostatniej Brochow Jugent, tworząc Dror - Brochow Jugent

 

<1945 Kalety liczą 5500 mieszkańcow
<1945   Szeregi Niezależnych Sił Zbrojnych ( NSZ) w czasie wojny szacuje się na około 70-75 tysięcy żołnierzy, co stawia ją na drugim miejscu po Armii Krajowej (oczywiście przy założeniu, że Bataliony Chłopskie jako całość operacyjnie były podporządkowane AK), a zdecydowanie przed Armią Ludową
<1945   Żyd Hening kierował w siedzibie Gestapo w Warszawie 70-osobowq żydowską grupą wyspecjalizowaną w akcji przeciw polskim organizacjom konspiracyjnym → źródło → Centralne Archiwum KC PZPR - Akta Delegatury Rządu, sygn. 202/II-44, tom 2
<1945   Z Gestapo współpracowała także bardzo Polska Partia Robotnicza (PPR), w szeregach której było wielu Żydów. Na polu zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego; m.in. przekazano Gestapo posiadaną przez komunistów listę znanych im AK-owców; jednym z agentów PPR-Gestapo był Mieczysław Walczak, którego ojcem był Niemiec, a matka Zydówką
1945 Wybudowano synagogę w Bielsku-Białej → obecnie czynna → por lata 1889, 1879 – 1881, 1912, 13 IX 1939, 14 IX 1939
1945 Żydzi, którzy powrócili po wojnie do Pszczyny sprzedają synagogę prywatnym osobom, które ją przebudowały na kino → por rok 1941
1945 We Włocławku ( obecnie w woj kujawsko-pomorskie ) powstaje jedyna po wojnie synagoga → por ~ 1968
1945 Wysiedlenie na Ukrainę Ukraińców ze wsi Pikulice,Młodowice, Krówniki koło Przemyśla
1945 W Szczecinie, ( obecnie w woj zachodniopomorskim ) odbyło sie pierwsze nabożeństwo w jego nowej synagodze → por lata 1824 – 1835 oraz 25 I 1875. Synagoga czynna do dzisiaj
1945 W Świdnicy ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najnowszą synagogę → por lata 1453, 1847, 26 VIII 1877 oraz 10 IX 1938
1945 We Wrocławiu ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najnowszą synagogę
1945 W Kłodzku ( obecnie w woj dolnośląskim ) zaadoptowano jeden z budynków na synagogę → por lata 1884 - 1885
1945 W Wałbrzychu ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najnowszą synagogę → por lata 1320, 1453, 1812, 1847
1945 W Legnicy ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najnowszą synagogę → por lata 1320, 1453, 1812, 1847
1945 Polska rozpoczyna odbudowę gospodarki z długiem 200 mln USD → Zadłużenie to obsługiwano wykorzystując przedwojenne zapasy złota Banku Polskiego → por 31 XII 1970
1945 Petersdorf (obecnie miasto i gmina położone w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim ), zmieniaja nazwe na Piotrowice – por rok 1946
1945 Zawidów ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), traci  prawa miejskie – por lata 1396 oraz 1969
1945 Kohlfurt ( obecnie Węgliniec, miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ), zmienia nazwe na Kaławsk
1945 Czerwieńsk ( obecnie miasto położone w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim ) traci prawa miejskie – por lata 1690 oraz 1969
1945 Polkowice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim ) traca prawa miejskie – por lata 1291 oraz 1967 I 01
1945 Sternberg (obecnie Torzym w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ), traci prawa miejskie – por lata 1994 oraz 1945
1945 Kieferstädtel ( obecnie miasto Sośnicowice w woj. śląskim, w powiecie gliwickim ), po raz drugi traci prawa miejskie – por lata 1506 oraz 1996
1945 Königswalde ( obecnie Lubniewice w powiecie sulęcińskim ) traci prawa miejskie
1945 Passenheim (miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim ), przemianowano na Pasym – por rok 1946
1945 Miłomłyn ( obecnie miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim ), traci prawa miejskie – por lata 1335 oraz 1998
1945 Prausnitz przemianowano na Prusice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim ) – por rok 1136
1945 Friedland ( w obecnym w powiecie nyskim ) przemianowano na Korfantów
1945 Friedland  (teraz Korfantów w obecnym w powiecie nyskim ) traci prawa miejskie – por XV w. oraz rok 1993
1945 Kraftborn ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) przemianowane na Zieluń - zasiedlili je polscy przesiedleńcy z przedwojennego powiatu Gródek Jagielloński koło Lwowa
1945 Königszelt przemianowano na Jaworzyna Śląska – por rok 1954
1945 Brzeg Dolny traci prawa miejskie – por rok 1663 oraz 1954
1945 Solice Zdrój ( obecnie Szczawno-Zdrój ) gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, otrzymuje prawa miejskie – por rok 1946
1945 Nowogród Bobrzański ( obecnie miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim ), traci prawa miejskie  - por lata 1238 oraz 1988
1945 Herrnstadt (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim ) traci prawa miejskie- por lata 1290 oraz 1984
1945 Primkenau ( obecnie Przemków w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim ) traci prawa miejskie - por lata 1305 oraz 1959
1945 Z wielu miast "ziem odzyskanych" cegłę ze zniszczonych przez wojne oraz na biezaco niszczonych dworow oraz palacow wywieziono na odbudowę Warszawy
1945 Młynary ( obecnie miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim ), traci prawa miejskie – por rok 1984
1945 Saalfeld ( obecnie Zalewo w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim ) traci prawa miejskie – por lata 1305 oraz 1987
1945 Wartha ( obecnie Bardo miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim ) traci prawa miejskie – por lata 1969, 1300 oraz 1189
1945 Schippenbeil (obecnie Sępopol miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim ), traci prawa miejskie – por lata 1351 oraz 1973
1945 Mehlsack ( obecnie Pieniężno w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim ), traci prawa miejskie  i otrzymuje polska nazwe Melzak – por lata 1295 oraz 1947
1945 Ugrupowania poakowskie przybyłe z Wileńszczyzny dokonały dużej ilości zbrodni na bezbronnej ludności cywilnej ( takze Bialoruskiej ) na obszarze Bialostockiego - Największą ilość zbrodni na ludności białoruskiej popełnił oddział Pogotowia Akcji Specjalnej NZW dowodzony przez Romualda Rajsa, ps. „Bury” – por I – II 1946
1945 Czechy -Założony zostaje (komunistyczny) Głos Ludu, jedyna polskojęzyczna gazeta na Zaolziu – redaktorem naczelnym zostaje Andrzej Kubisz, syn Jana – autor hymnu zaolzianskiego – Płyniesz Olzo...
1945 Czechy -Komitet Zaolziański  założony przez inż. Karola Musioła, prof. Franciszka Popiołka i Pawła Kubisza w czasie ikupacji, w Krakowie, zostaje przeniesiony  po zakończeniu działań wojennych do Cieszyna.
1945 Czechy -Henryk Jasiczek, jako zaangażowany komunista, włączał się w organizowanie życia społecznego i kulturalnego zaolziańskich Polaków. Zostaje II   sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji w Czeskim Cieszynie
1945 Schönau ( obecnie miasto Świerzawa w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim ),traci prawa miejskie  I zmienia nazwe na Szonów – por lata 1948 oraz 1984
1945 Kahlberg ( obecnie Krynica Morska w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim) przemianowany zostaje na osade o nazwie Łysica – por rok 1958
1945 Markllissa ( obecnie Leśna -  miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie lubańskim ) traci prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1962
1945 Do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie wstępuje Marian Jaworski a po  po przesiedleniu do Polski kontynuuje studia w Kalwarii Zebrzydowskiej
1945 Prabuty w obecnym powiecie kwidzynskim zostały zniszczone w >50%
1945 Po zajęciu przez Polaków Adelina (Zagrodno) koło Złotoryi, ukryte tutaj przez Niemców zbiory bibliotek lwowskich, zostająprzezwiezione po cichu do do Biblioteki Narodowej w Warszawie → por VII 1944 oraz rok 1947
1945 Johannisburg, obecnie Pisz -  Podczas wojny zniszczony niemal w 70%.
1945 Georgenberg ( obecnie Miasteczko Śląskie w obecnym powiecie tarnogórskim w województwie śląskim ), utraciło prawa miejskie – por lata 1561 oraz 1963
1945 Przyłączenie Zawidowa ( obecnie miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) do Polski – por rok 1186
1945

Podział Prus Wschodnich :

-          początkowo przemyśliwano o przyznaniu Polsce całego obszaru Prus. Jednakże z woli Stalina, Churchilla i Roosevelta, uległy sztucznemu podziałowi

-          Ich południowa część (ok. 25 tys. km2) powróciła do Polski.

      -     Ich północna część (15,1 tys. km2) przypadła ZSRR bo Stalin chciał mieć - jak to powiedział - kawałek ziemi "niemieckiej".
1945 Bytów zniszczony w 70 %
1945 Po zakończeniu wojny, miasto Banie, w obecnym woj.  w zachodniopomorskim traci prawa miejskie
1945 W Korszach , w powiecie kętrzyńskim, dawny kościół ewangelicki zamieniony został na cerkiew prawosławną
1945

Status Piławy Górnej (gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim ) jest niejasny albowiem teren jej został podzielony.

-          Zachodnią część zajmował garnizon wojsk radzieckich.

      -     Część wschodnią nazwano Jerzchów, potem Zagórze – por rok 1947
1945 Następuje utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej
1945 Wszyscy Żydzi ocaleli z wojny z Białej Podlaskiej wyemigrowali do Izraela
1945 Zniszczenia wojenne Zambrowa na Mazowszu oszacowano na 43%
1945 Stefan Rachoń, dyrygent i kompozytor, założył pierwszą powojenną orkiestrę Polskiego Radia, przemianowaną później na Orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji. Kierować nią będzie do 1980 roku
1945 W Katowicach powstaje Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych por rok 1947
1945 Zlikwidowanie tramwajów w Zgorzelcu → por rok 1945
1945 Zlikwidowanie tramwajów w Słubicach → por rok 1898
1945 Zlikwidowanie tramwajów w Kostrzynie → por rok 1912
1945 Wielka Brytania → tu osiada generał brygady, Edmund Stanisław Knoll-Kownacki → por 12 IX 1953
1945 Wielka Brytania → W Londynie w kościele św Andrzeja Boboli umieszczono obraz MB Kozielskiej → por 25 VIII 1941 w ZSRR
1945 Ustawa o zakresie wywozu za granicę dzieł wykonanych przed 1945 roku → ominąć ją może jedynie zgodz konserwatora zabytków
1945 Wielka Brytania → Tu osiedla się generał brygady Sergiusz Zahorski → por 01 I 1931 i 04 VI 1962
1945 Polska Agencja Prasowa „Polpress” przenosi się z Lublina do Łodzi → por VIII 1944 oraz IX 1945
1945 Pierwszą po wojnie konferencję zielonoświątkowców zwołano do Bytomia
1945 Nieudana próba odrodzenia się giełdy warszawskiej → por 12 V 1817 oraz VII 1990
1945 Powstaje Ministerstwo Leśnictwa, które przejmuje nadzór nad lasami
państwowymi
→→ por rok 1985
1945

Druga po wojnie konferencja zielonoświątkowców :

  1. Odbyła się w Łodzi
  2. Powołano nowy zarząd Kościoła  na czele zarządu stanął Józef Czerski
3.       Przyjęto również nowy statut

 

1945 Związek Żydów Bojowników przeciw Hitleryzmowi zmienia nazwę na Związek Partyzantów Żydowskich – por ~1950
1945 Wielka Brytania → tu osiada generał brygady, Edmund Stanisław Knoll-Kownacki → por 12 IX 1953
1945 Włochy → W Rzymie ukazuje się debiut książkowy Gustawa Herlinga – Grudzińskiego → „Żywi i umarli”
1945 Wielka Brytania → Tutaj na emigracji osiada Gustaw Herling – Grudziński, pisarz i dziennikarz → por rok 1955 oraz lata 1952 – 1955
1945 Debiut Szymona Kobylińskiego → por rok 1957 – 1990
1945 Komitety Poalej Syjon działały w 60 miejscowościach, w kongresie zjednoczeniowym brało udział ok. 20 tys. członków, partia prowadziła sieć klubów, bibliotek, kuchni ludowych, świetlic i innych placówek
1945 Ukazał się "Dziennik Bojowy załogi Westerplatte" Franciszka Dąbrowskiego por rok 1957
1945 Walerian Czuma osiada w Wielkiej Brytanii
1945 Generał Antoni Chruściel osiedla się w Londynie por rok 1956
1945 Powstanie Państwowej Stacji Traktorów i Maszyn Rolniczych w Krośnie(  późniejszej Fabryki Amortyzatorów "Polmo")
1945   W Krakowie powstała antologia poezji angielskiej i amerykańskiej, autorstwa Czesława Miłosza ( nie wydana )
1945 Krystyna Giżycka jako Christine Granville, polska hrabianka na usługach wywiadu angielskiego osobiscie przyczyniła się do uwolnienia 3 angielskich więźniów z niemieckiego obozu w Dinge → por rok > 1939 oraz 1934
1945 W powojennej Polsce dochodzi do tarć na łonie ZHP część ruchu próbuje przetrwać jakoś nagonkę komunistyczną i ratować harcerstwo w kraju w możliwie niezmiennym stanie lecz część wybiera emigrację
1945 Pracę aktorską rozpoczyna Andrzej Łapicki swego czasu był on lektorem czytając komentarze do Polskiej Kroniki Filmowej
1945 Dekretem skonfiskowano nieruchomości wielu mieszkacom Warszawy por IV 1995
1945 W powojennej Polsce dochodzi do tarć na łonie ZHP część ruchu próbuje przetrwać jakoś nagonkę komunistyczną i ratować harcerstwo w kraju w możliwie niezmiennym stanie lecz część wybiera emigrację
1945 Warszawa liczy 467 tysięcy mieszkańców → por lata 1939 i 1989
1945 Przesłuchiwany w 1945 r. przez funkcjonariuszy NKWD ojciec Yaffy Eliach - Mosche Sonenson potwierdził fakt pobytu w ich domu oficera NKWD. Pominięcie tej znaczącej okoliczności w artykułach Yaffy Eliach Z IV 1995 r ( Ppor Polonia w USA )  wypacza opisywany przez nią przebieg zdarzeń. 
Z poczynionych w toku niniejszego postępowania ustaleń wynikało, że celem ataku partyzantów była siedziba lokalnych władz sowieckich a nie dom Sonensonów. Do wymiany strzałów doszło jedynie z powodu pobytu w tymże domu oficera NKWD. W trakcie zdarzenia co jest wyjątkowo tragiczne zginęli Cippora i Chaim, ich śmierć była jednak przypadkowa
por 19/20 X 1944 na Litwie
1945
1945   Na Pomorzu Zachodnim przejeto 594 km kolei waskotorowych - w 2003 uzytkowano jedynie ok 55 km
1945   W Ustroniu powstaje chór „Moniuszko”
1945   List do prezydenta roku skierowała grupa naukowców polskich, upominając się o zwolnienie 23 profesorów lwowskich zaaresztowanych przez NKWD we Lwowie i wywiezionych do obozu w Krasnodonie w 1945 roku. Wybitni intelektualiści lwowscy przebywali tam w nieludzkich warunkach. Ci, którzy przeżyli, przyjechali do Wrocławia
1945   Ukazała się książka autorstwa Czesława Miłosza „Ocalenie”
1945   Bohater samoobrony getta warszawskiego w kwietniu-maju 1943 roku Marek Edelman we wspomnieniach pt „Getto walczy” wyraża pretensję i żal do wielu Żydów za to, że podczas holocaustu szli na śmierć bez walki.
1945   Do Bliblioteki Jagiellońskiej trafia zbiór najcenniejszych woluminów Biblioteki Pruskiej, tzw. "Berlinka"→ znaleziono je w klasztorze Benedyktynów w Krzeszowie na Dolnym Śląsku → było to ponad 500 skrzyń ze starodrukami. Niemcy wywieźli je tam pod koniec wojny, by uchronić przed nalotami aliantów na stolicę III Rzeszy. - Po wojnie Biblioteka Jagiellońska pełniła funkcję centralnej składnicy zbiorów zabezpieczonych. Zwieziono tutaj setki tysięcy książek z terenów poniemieckich, a potem rozsyłano do innych polskich bibliotek. Zbiory Biblioteki Pruskiej składowane są obecnie w kilku polskich bibliotekach. Największa jej część - ok. 10 tys. tomów - zdeponowana została w "Jagiellonce".
1945   Asystent prokuratora generalnego ZSRR, Nikołaj Zoria przyjmuje delegację polskich prawników z ministrem sprawiedliwości na czele.
Po tej wizycie krakowski prokurator Roman Martini mógł bez przeszkód rozpocząć śledztwo w sprawie Katynia (notabene Martini śledztwa nie zakończył, bo go zamordowano)
 
1945   Po II Wojnie Światowej ze względu na zmiany granic i "czyszczenie etniczne" pozostało w Polsce prawdopodobnie nie więcej niż tysiąc baptystów. Wiele zborów, po deportowaniu ludności niemieckiej, po prostu zanikło → ich miejsce zajęli baptystyczni repatrianci ze wschodu
1945 początek   Polskę zamieszkuje około 50 tysięcy Żydów → por połowa 1947 roku i rok 1950
1945   Debiut literacki Jerzego Stefaba Broszkiewicza opowiadaniem pt „Monika”
Według tajnych dokumentów z archiwów b. ZSRR, w łagrach przebywa 8587 żołnierzy Armii Krajowej por rok 1947
1945   W ostatnim okresie wojny oraz bezpośrednio po jej zakończeniu deportowano w głąb ZSRR z Pomorza, Śląska i Prus Wschodnich ponad 200 tys. osób
1945   Zamieszki antyżydowskie w Parczewie ( lubelskie) → śmierć poniosło 5 osób
1945   Zamieszki antyżydowskie w Krakowie → śmierć poniosło 2 osoby
1945   Zamieszki antyżydowskie w Czeladzi → śmierć poniosło 2 osoby
1945   W tym roku ogólem zamieszki antyżydowskie w Polsce pochłonęły około 400 ofiar → por I – III 1946
1945   Ksiądz Stefan Wyszyński został rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku → por rok 1946
1945   Radziecki okupant konfiskuje w Niemczech tzw saskie regalia
1945   Uchwala Prezydium KRN ( Krajowej Rady Narodowej ) o Powołaniu Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce  obecna nazwa brzmi : Główna Komisja Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
1945   Jedynie część zbiorów Zakładu Ossolińskich ( około 40% ) została przewieziona ze Lwowa do Wrocławia → por IX 1947
1945   W odpowiedzi na terror Urzędu Bezpieczeństwa ( UB – potocznie zwanego bezpieką ) powstaje ( nielegalnie ) Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłośc” z pułkownikiem dyplomowanym Janem Rzepeckim na czele
1945   UB zamordowalo kilku przywodcow PSL -zgineli Bolesław Ścibiorek  i Władysław Kojder  – członkowie naczelnych władz PSL
1945   Podczas operacji specjalnej “Wisła”, większość Polaków z Drohobycza zostało wysiedlonych na tzw Ziemie Odzyskane
1945   Drohobycz po przejęciu przez administrację ukraińską został centrum administracyjnym okręgu Drohobycz, do czasu przyłączenia go do okręgu lwowskiego
1945   W Twerze więziono dowódców AK oraz przywódców Polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych podczas akcji Burza.
1945   W końcowym etapie II wojny światowej w bezpośrednią walkę z Niemcami :
- Zaangażowanych było 17 dywizji polskich liczących około 300 tysięcy żołnierzy,
- Łączna liczebność Wojska Polskiego wynosiła około 600 tysięcy żołnierzy,
- W formacjach zbrojnych wszystkich organizacji podziemnych służyło około 500 tysięcy Polaków,
W ruchu oporu innych państw brało udział około 60 tysięcy Polaków
 
1945   W ZSRR władze znoszą unię prawosławno katolicką(tj grekokatolicyzm ), którą przyjęto na tych terenach w 1596 roku
1945   Przekazanie do eksploatacji odkrywki węgla brunatnego – „ Morzysław”
1945   Szczecin znalazł się z powrotem w granicach Polski
1945   Zakład Narodowy im Ossolińskich został przeniesiony ze Lwowa do Wrocławia → por rok 1817
1945   Ocaleli z okupacji pracownicy byłego Uniwersytetu Stefana Batorego podejmują pracę na nowo utworzonym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
1945   Prze były obóz koncentracyjny w Majdanku przechodzą nowi jeńcy nowego reżimu  byli żołnierze AK w swej drodze zsyłki w głąb ZSRR
1945   I Wojewodą Śląskim został generał LWP  Aleksander Zawadzki  por rok 1952
1945   Pod patronatem abp metropolii krakowskiej, Adama Stefana Sapiehy, zaczęto wydawanie gazety “Tygodnik Powszechny “
1945   W skład Rady Jedności Narodowej wchądzą 24 stronnictwa. por sierpień 1945
1945   Powołując sie na nazwę Wołczyn ( por rok 1848 ) miasto Kunzestad zostaje przemianowane na Wołczyn  por rok 1261
1945 Na Wileńszczyźnie po 1945 roku (zakończenie repatriacji) zostało około 180 tys. Polaków
1945 Bolesław Bierut otrzymuje sprawozdanie Stanisława Radkiewicza, zawierające dane liczbowe dotyczące pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (bez milicji i KBW). Wynika z nich, że w resorcie pracowało 1,7 proc. Żydów, natomiast na stanowiskach kierowniczych ponad 13 proc
1945   Abe Kowner, poeta i prozaik tworzący w języku hebrajskim, jeden z przyszłych dowódców powstania w gettcie wileńskim, a potem w patryzantce emigruje do Palestyny → por rok 1918
1945   W odrodzonej Polsce mieszka około 50-80 tysięcy Żydów ocalałych z Holocaustu II wojny światowej
1945 Do PPR wstępuje Czesław Kiszczak
1945   Armia Czerwona zajmuje Ostródę → prawie całkowicie zniszczono starą zabudowę miejską i zamek
1945   Do Polski przybyło z terenów ZSRR 137 tysięcy Żydów w ramach repatriacji  por lata 1946-1950
1945   Po II wojnie światowej przywrócono granicę polsko-słowacką w granicach z roku 1924
1945 Niemcy w obozie w Dachau umiera na tyfus ks. Stefan Wincenty Frelichowski, którym zaraził się pomagając chorym współwięźniom por lata 1999 i 22 II 2003
1945   W Kołomyji ostało się 200 Żydów z przeszło 15 tysięcy w 1939 roku  por rok 1941
1945 Wielka Brytania → Tu osiedla się generał brygady Sergiusz Zahorski → por 01 I 1931 i 04 VI 1962
1945 Utworzono Muzeum Ziemi Tarnowskiej
1945   W wyniku działań II wojny światowej Polska straciła 18% swoich obywateli :
- ZSRR 11.2%
- Jugoslawia 11.1%
- Niemcy 7.4%
0.9% Wielka Brytania
 
1945 wiosna Nieszawa → ówczesna Milicja Obywatelska  dopuściła się na cywilnej ludności niemieckiej  kolejnej zbrodni →  W nurtach Wisły utopiono wtedy kilkanaście osób pochodzenia niemieckiego
1945 połowa   Polskę zamieszkuje około 60 tysięcy Żydów → por początek 1945 roku
1945 lato   W Mysłowicach istnieje 800 osobowe więzienie, gdzie UB więzi Niemców
1945 lato   Łambinowice → w czasie wojny obóz dla Polaków → po wojnie otwarty ponownie .. dla Niemców → tutaj niemieckie więźniarki z Grabina musiały ekshumować zwłoki pomordowanych tam w czasie wojny Polaków, po czym nakazano im kłaść się obok zwłok ( będących w stanie rozkładu), przytulać się do nich i całować je → por Bibliografia na literę S ( „Oko za oko” )
1945 lato   W Potulicach koło Nakła , w byłym obozie dla Żydów, przetrzymuje się 30 tysięcy Niemców pod nadzorem UB ( około 75% pracowników UB w owym czasie stanowili Żydzi) → por Biliografia pod literą S
1945 lato   W obozie dla Niemców w Świętochłowicach dochodzi do znecania się przez UB nad więźniami w sposób niemalże taki sam jak w Oświęcimiu → powodowane jest to chęcią zemsty na Niemcach przez ocalałych z Holocaustu pracownikach UB → por Bibliografia pod literą S oraz 16 VIII 1945
 1945 lato   Na terenie Polski oraz Ziem Odzyskanych UB prowadzi 1255 obożow dla Niemców, w których zmarło od 25 -50 % więźniów!
1945 lato Rosjanie dotarli do śląskiej siedziby hrabiego von Althamnna, gdzie zkładowane były archiwa NSDAP
1945 lato   Jeden z pracowników katowickiego UB ( Berek Eisenstein) ocenia, że 90% Żydów w katowickim Urzędzie zmieniło imiona na polskie. Pinek Mąka, Sekretarz Bezpieczeństwa Publicznego na obszar Śląska w roku 1945, twierdzi, że 70-75% oficerów na tym terenie było Żydami
1945 koniec Wielka Brytania tutaj osiedla się Henryk Glass pod przybranym nazwiskiem Stanisława Jankowskiego
1945 koniec   Przywódcy Nowej Organizacji Syjonistycznej ( tzw. Rewizjoniści ) podjedli próbę legalizacji pod nazwą Związek Żołnierzy Żydów Uczestników Walki z Faszyzmem → por II 1946 - Nowa Organizacja Syjonistyczna miała charakter nacjonalistyczno - syjonistyczny, postulowała bezwzględną walkę o państwo żydowskie w Palestynie, zaś w Polsce kładła nacisk na paramilitarne szkolenie swoich członków (współorganizowała obóz militarny w Bolkowie).
1945-1946   Pomoc UNRRA dla Polski tj Polska korzystała z tej pomocy jedynie w tym okresie, po czym odmówiła
1945 – 1946   Z 200 tysięcy niemieckich więźniów UB zmarło około 60 – 80 tysięcy a spośród pozostałych 120 – 140 tysięcy około 0.8 % zostało skazanych
1945 - 1946   Repatriacja Niemców z Polski miała miejsce w latach 1946-1948 i objęła łącznie 2 213 626 osób
1945 - 1946   W Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie śmierć poniosło ok. 6 tys. osób → por >19  I 1945
1945 - 1946 Szefem Oddziału Propagandy i Agitacji w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym WP został Stanisław Okęcki, przyszły generał
1945 - 1946   ZSRR podnosi w czasie procesu norymberskiego sprawę zbrodni katyńskiej, oskarżając o nią Niemców - ale szybko przestaje na to naciskać
1945 - 1947   Z okolo 4 tysiecy Żołnierzy brygady wileńsko-nowogródzkiej (zmuszonych w Kałudze, aby wstąpili do Armii Czerwonej a gdy odmówili, rąbali wraz z innymi więźniami las, pracowali w kołchozach i na budowach ) jedynie czesc wrocila do Polski jako repatrianci
1945 – 1947 Do Polski przesiedliło się prawie 1,2 mln Polaków i 55 tys. Żydów
1945 – 1947 Repatriacja z głębi ZSRR do Polski objęła 248 tys. obywateli polskich, w tym 136 tys. Żydów
1945 – 1947 Z Polski wyjechało 480 tys. Ukraińców obywateli polskich i 36 tys. Białorusinów a z ziem przyłączonych do Polski na pn. i zach. (tzw. Ziem Odzyskanych) wysiedlono ok. 4 mln Niemców (w tym 3 mln na mocy uchwały Międzysojuszniczej Rady Kontroli z 20 XI 1945)
1945 - 1947   W konspiracji  działa związek harcerstwa Odsiecz Lwowa  - por lata 1945 - 1947
1945 - 1947   W konspiracji  działa związek harcerstwa Klub Dyskusyjny (instruktorski) - por lata 1947 - 1949
1945 - 1948   Repatriacja do Polski odbywała się również na podstawie umów z innymi państwami zawartymi w latach 1945 - 1948 (Francją, Jugosławią, Czechosłowacją).
1945 – 1948   Po powrocie z ZSRR Jakub Berman pełni funkcję członka Biura Politycznego KC PPR odpowiedzialnego za sprawy ideologii i propagandy
1945 – 1948   Edward Ochab członkiem KC PPR
1945 - 1948   Józef Cyrankiewicz pełni funkcję sekretarza generalnego CKW PPS, po usunięciu prawdziwych socjalistów
1945 – 1948 Jan Parandowski, znany prozaik, eseista i tumacz jest wykladowcą literatury antycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1945 - 1948 Delegatem rządu ds. odbudowy Wybrzeża zostaje Eugeniusz Kwiatkowski , były budowniczy Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, wicepremier rządu RP
1945 – 1949 Dowódcą Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech z siedzibą w Legnicy jest marszałek ZSRR, Konstanty Rokossowski
1945 – 1949 Odrodzenie się Związku Harcerstwa Polskiego, w szeregi którego weszło wielu członków przedwojennego i wojennego ZHP por rok 1949 oraz XII 1956
1945 - 1949 Wznowiona zostaje po okupacyjnej przerwie transmisja mszy siwetej - por 03 V 1927 oraz 21 IX 1980
1945 – 1950 Z ruin odbudowano na samej Opolszczyźnie około 150 świątyń
1945 – X 1950 W powojennej Warszawie zaczęto przekuwanie torów tramwajowych z rozstawu 1525 mm ( spuścizna po zaborze rosyjskim ) na rozstaw 1435 mm ( rozstaw europejski ) → 1946 I 15
1945 – 1956 W Rawiczu istnieje więzienie dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i działaczy opozycyjnych.
1945 – 1992 X Borne sulinowo w zachodniopomorskim znajduje się w rękach administracji rosyjskiej → por 05 VI 1993
>1945 Pierwsza publikacja młodzieńczych „Dzienników” zmarłego w 1926 roku Stefana Żeromskiego
>1945 Indonezja Andrzej Wawrzyniak, przyszły pracownik ambasady polskiej w latach 1960-tych, gromadzi kolekcję obiektów sztuki oraz rzemiosła artystycznego Jawy, Celebesu, Borneo i Sumatry por rok 1973
>1945 Bund został przyłączony do PZPR